Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Miljøtiltak

12. Miljøtiltak

Store globale miljøutfordringer vil endre bedriftenes rammebetingelser. Både lovgivningen og interessegrupper vil kreve endringer. Mange bedrifter profilerer seg allerede som miljøbedrifter.

Det finnes flere sertifiseringsordninger. Miljøfyrtårn er den mest vanlige for norske bedrifter. Dette er en nasjonal ordning som har spesifikke krav til ulike bransjer. ISO-sertifisering er en ordning etter internasjonale standarder.

Regnskapsloven § 3-3, krever at årsberetningen skal inneholde en miljørapport. Det skal opplyses om «forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø».

Miljøinformasjonsloven skal sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål.