Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Lokale ressurser

15. Lokale ressurser

Norge har rike naturressurser, og tradisjonelt har ulike naturressurser gitt grunnlag for lokal næringsvirksomhet.

Som en del av næringspolitikken satses det på å utvikle lokalt næringsliv med utgangspunkt i lokale ressurser. Eksempler er reiselivsnæringen, lokal matproduksjon.

Utnytting av lokale ressurser i næringsvirksomhet kan skape interessekonflikter mellom miljø og økonomi. Eksempler er oljeutvinning utenfor Lofoten og bruk av matjord til næringsformål.