Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Lønn

3. Lønn

Lønnskostnader oppstår når en bedrift ansetter personer (arbeidstakere) til å utføre arbeid.

De viktigste lønnskostnadene er nominell lønn (bruttolønn), ferielønn og arbeidsgiveravgift. Andre lønns- og personalkostnader er premie til yrkesskadetrygd og pensjonsordning samt kostnader i forbindelse med opplæring og HMS-tiltak. HMS står for helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsgiver er pålagt å trekke skatt/forskuddsskatt av de ansattes lønn og oppbevare pengene på en egen konto inntil de skal innbetales til kommunekassereren. Ferielønn eller feriepenger er penger ansatte skal ha som lønn i ferien sin. Med 5 ukers ferie utgjør ferielønn 12 % av bruttolønnen for arbeidstakere under 60 år.

Arbeidsgiveravgift er en skatt som regnes i % av bruttolønn. Den skal bidra til å dekke folketrygdens utgifter, og er en av statens viktigste inntektskilder.

Bedriften innbetaler forskuddsskatten og arbeidsgiveravgiften annenhver måned. Året deles inn i 6 terminer. Frist for innbetaling av skattetrekk er 15 dager etter terminens utløp. Fristen for å innbetale skattetrekk for 1. termin (januar og februar) er derfor 15. mars.

Både feriepenger og arbeidsgiveravgift er i likhet med ordinær lønn, kostnader i den perioden lønnsarbeidet utføres. Inntil de utbetales, er de gjeld for bedriften.