Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Regnskapsrapporter og lovbestemmelser

6. Regnskapsrapporter og lovbestemmelser

To sentrale lover regulerer regnskapsområdet: Bokføringsloven og regnskapsloven. Enhver som driver næringsvirksomhet er bokføringspliktig etter bokføringsloven. Alle aksjeselskaper og NUF-er, de aller fleste ansvarlige selskapene og de største enkeltpersonforetakene må i tillegg følge regnskapslovens mer omfattende krav til pliktig regnskapsrapportering.

Regnskapsloven krever bl.a. at resultat- og balansepostene grupperes og presenteres etter en fast oppstillingsplan.

Driftsinntekter og driftskostnader er knyttet til selve driften. Driftsresultatet er et mål på hvor økonomisk effektivt bedriften bruker ressursene i bedriften. Finansinntekter er avkastning på finansplasseringer utenfor virksomheten, og finanskostnader er knyttet til finansieringen av virksomheten.