Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Innovasjon og entreprenørskap

14. Innovasjon og entreprenørskap

Med innovasjon menes nyhet eller nyutvikling. Virksomheter som tenker nytt og annerledes, og som utvikler nye produkter, kalles innovative. De som skaper nye produkter, kalles innovatører.

Innovasjon gir konkurransekraft, det vil si fordeler i forhold til konkurrentene. Det gir også verdiskaping både for bedriften selv, men også for leverandører, videreforhandlere og samfunnet i tillegg til at det gir fornøyde kunder og ansatte. Nyttige innovasjoner gir som regel økt omsetning og bidrar derved til økt sysselsetting. Innovasjoner kan bidra til å løse utfordringer samfunnet står overfor, for eksempel klimakrisen.

Med entreprenørskap menes nyskapende innsats. De som gjør en slik innsats i eksisterende bedrifter, eller som skaper nye bedrifter og produkter, kalles entreprenører eller gründere.

Vellykket entreprenørskap bidrar til verdiskaping, økt sysselsetting og etablering av nye bedrifter.

Myndighetene oppmuntrer til entreprenørskap gjennom utdanning, kurs og forskjellige støtteordninger. Gjennom Innovasjon Norge forsøker staten og fylkene å bidra til nyskaping og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Det er også opprettet private organisasjoner og nettverk som arbeider for å fremme innovasjon og entreprenørskap.